Feil i boka

Vi prøver å lage feilfrie bøker, men noe kan likevel snike seg inn.
Nedenfor finner du en oversikt over de feilene i Sinus 2P-Y som vi er kjent med.

2. og 3. opplag bokmål

5.112 c) Oppgaven skal være: Finn toppunktet til f.
          Fasiten skal være: b) x = 0 og x = 3    c) Toppunkt: (1,5, 2,25)

5.216 3) Figur A er ikke helt god i forhold til beskrivelsen av situasjonen.

5.300: I oppgaven skal det stå: f(x)=120x2+3x

 

2. opplag nynorsk

1.244: Oppgåva skal vere:3,21084,0103

5.112 c) Oppgåva skal vere: Finn toppunktet til f.
          Fasiten skal vere: b) x = 0 og x = 3    c) Toppunkt: (1,5, 2,25)

5.216 3) Figur A er ikkje heilt god.

5.300: I oppgåva skal det vere: f(x)=120x2+3x

__________________________________________________________________________________

1. opplag bokmål

2.30 e) Svaret er 95,8 %.

4.81 a) Svaret er: Fasttelefon: ca. 600 minutter. Mobiltelefon: ca. 2600 minutter

5.40 d) Svaret er: 701 m

1.323 h) Se etter et system og finn en formel for kn, der k er tallet på kanter i grunnfiguren som danner mønsteret. I de to figurene ovenfor har k verdiene 5 og 6.
Fasit: kn = (k – 1)n – (k – 2)

2.201 Det er en feil i den 4. raden i tabellen i oppgaven. De som kjøper lunsj i kantina 3 dager i siste uke utgjør en relativ frekvens på 0,10.  (jf. fasiten)

5.112 c) Oppgaven skal være: Finn toppunktet til f.
          Fasiten skal være: b) x = 0 og x = 3    c) Toppunkt: (1,5, 2,25)

 

1. opplag nynorsk

4.81 a) Svaret er: Fasttelefon: ca. 600 minutt. Mobiltelefon: ca. 2600 minutt

5.40 d) Svaret er: 701 m

2.201 Det er ein feil i den 4. raden i tabellen i oppgåva. Dei som kjøper lunsj i kantina 3 dagar i den siste veka utgjer ein relativ frekvens på 0,10.  (jf. fasiten)

2.211: I fasiten har denne fått nummer 2.210.

5.112 c) Oppgåva skal vere: Finn toppunktet til f.
          Fasiten skal vere: b) x = 0 og x = 3    c) Toppunkt: (1,5, 2,25)

Vi er takknemlige for meldinger om feil. Vi retter dem ved opptrykk av bøkene.