6 Sannsynlighetsregning

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne Kapittel 6

  • lage eksempler og simuleringer av tilfeldige hendinger og gjøre rede for begrepet sannsynlighet
  • beregne sannsynlighet ved å telle opp gunstige og mulige utfall, systematisere opptellinger ved hjelp av krysstabeller, venndiagram og valgtre og bruke addisjonssetningen og produktsetningen i praktiske sammenhenger

Interaktive oppgaver

  • Sum av to terninger - til oppgave 6.300 (ggb)
  • Sannsynlighet - simuleringer (flash)