5 Funksjoner og vekst

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne Kapittel 5

  • utforske matematiske modeller, sammenlikne ulike modeller som beskriver samme praktiske situasjon, og vurdere hvilken informasjon modellene kan gi, og hvilket gyldighetsområde og hvilke begrensninger de har
  • bruke digitale verktøy i utforsking, modellbygging og presentasjon
  • bruke digitale verktøy til å undersøke kobinasjoner av polynomfunksjoner, rotfunksjoner, potensfunksjoner og eksponentialfunksjoner som beskriver praktiske situasjoner, ved å bestemmme nullpunkter, ekstremalpunkter og skjæringspunkter og finne gjennomsnittlig vekstfart og tilnærmingsverdier for momentan vekstfart
  • bruke funksjoner til å modellere, drøfte og analysere praktiske sammenhenger