4 Rette linjer og lineære funksjoner

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne Kapittel 4

  • gjøre rede for begrepet lineær vekst, vise gangen i slik vekst og bruke dette i praktiske eksempler, også digitalt
  • omsette mellom ulike representasjoner av funksjoner
  • gjøre målinger i praktiske forsøk og formulere matematiske modeller på grunnlag av observerte data
  • analysere praktiske problemstillinger knyttet til dagligliv, økonomi, statistikk og geometri, finne mønster og struktur i ulike situasjoner og beskrive sammenhenger mellom størrelsere ved hjelp av matematiske modeller
  • bruke funksjoner til å modellere, drøfte og analysere praktiske sammenhenger