1 Potenser og prosenter

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne Kapittel 1

  • regne med potenser og tall på standardform med positive og negative eksponenter og bruke dette i praktiske sammenhenger
  • regne med prosent og vekstfaktor, gjøre suksessive renteberegninger og regne praktiske oppgaver med eksponentiell vekst
  • gjøre målinger i praktiske forsøk og formulere matematiske modeller på grunnlag av observerte data
  • analysere praktiske problemstillinger knyttet til dagligliv, økonomi, statistikk og geometri, finne mønster og struktur i ulike situasjoner og beskrive sammenhenger mellom størrelser ved hjelp av matematiske modeller