Sinus 2P-Y (2014) Påbygging

Gratis Sinus 2P-Y (2014) nettsted for matematikkurset 2P-Y påbygging

Sinus 2P-Y (2014) påbygging Sinus 2P-Y påbygging består av

  • lærebok med teoridel og oppgavedel
  • og dette nettstedet

Velg kapittel i menyen. Til hvert kapittel finner du blant annet:

  • løsningsforslag til alle oppgavene i teoridelen av læreboka
  • Sinus videoer til omvendt undervisning
  • ulike interaktive oppgaver
  • kontrolloppgaver med løsningsforslag
  • sammendrag fra teoridelen i læreboka

De fullstendige løsningene på oppgavene i teoridelen er lagd av Helge Ekholt, Øvrebyen videregående skole.

Sinus 2P-Y er tilpasset en todelt eksamen.

Tore Oldervoll, Odd Orskaug, Audhild Vaaje, Otto Svorstøl, Sigbjørn Hals

GeoGebra

Gratis Sinus 2P-Y video

Til hvert kapittel i læreboka Sinus 2P-Y er det gratis videoer. Videoene ligger i menyen Video. De kan brukes til repetisjon, ved fravær fra skolen eller hvis du leser kurset på egenhånd som privatist.